Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest inicjatorem Listu Otwartego kierowanego do Posłanek i Posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wnoszone do porządku prawnego zmiany dotyczą:

  • zakazu  zbliżania sprawcy do ofiar już na etapie bezpośredniej interwencji policji po stwierdzeniu zaistnienia aktów przemocy;
  • nakazu  opuszczenia przez sprawcę wspólnie zajmowanego lokalu, tak aby ofiara (w ponad 80% przypadków mająca pod opieką dzieci i osoby starsze czy niepełnosprawne) mogła pozostać w miejscu dotychczasowego zamieszkania, a nie musiała uciekać do schroniska dla ofiar, często bardzo odległego od jej miejsca pracy, szkół i przedszkoli dzieci;
  • zapisu regulującego współpracę przedstawicieli różnych służb i instytucji w szczególnie trudnych przypadkach przemocy w rodzinie. Wiele ofiar przemocy musi wielokrotnie powtarzać opis swoich dramatycznych przeżyć w kolejnych instytucjach – na policji, w prokuraturze, sądzie, OPS-ie, poradni psychologicznej, placówce służby zdrowia itd. Zapis umożliwiający współpracę grup interdyscyplinarnych zdejmie z osoby pokrzywdzonej konieczność koordynowania proponowanych przez różne instytucje planów pomocy;
  • jasno i bezpośrednio sformułowanego zapisu zakazującego przemocy wobec dzieci – i choć nie rodzi on skutków karnych to jest wyraźnym sygnałem, że przemoc wobec dzieci ze strony dorosłych nie jest akceptowana w Polsce;
  • bezpłatnej obdukcji lekarskiej, co bardzo wzmocni dowody niezbędne w procesach sądowych. Dziś odpłatność tego świadczenia często stanowi barierę na drodze osób pokrzywdzonych do dochodzenia swoich praw i wychodzenia z przemocy;
  • wreszcie obowiązku uchwalania i realizowania programów przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w środowiskach lokalnych, czyli tych najbliższych społeczeństwu.

Zarząd Stowarzyszenia, członkowie, współpracujący trenerzy i wolontariusze w pełni popierają proponowane zmiany.  Dlatego też jesteśmy jedną z wielu organizacji, która wpisana została na listę sygnatariuszy (figurujemy w niej pod pozycją 44).

Pełny tekst listu znajdziecie Państwo: http://www.niebieskalinia.pl/newsy.php?id=2641

Pierwsze w tym semestrze zajęcia w Gimnazjum nr 45 przy ul. Żelaznej 71 miały iście kameralny charakter. „Garstka” uczniów klasy 1c stawiła się o godzinie 8.00 w jednej z sal na II piętrze. Tematem warsztatów było rozwiązywanie konfliktów i problemów w środowisku szkoły. Jak to zwykle bywa na samym początku, potrzeba było nieco czasu by „oswoić się”  z obecnością trenerów. Jednak z chwili na chwilę było coraz raźniej i zdecydowanie łatwiej we wzajemnym komunikowaniu się.  Jak się w efekcie okazało atutem dzisiejszych zajęć była właśnie jego kameralność, podyktowana skromną ilością uczniów biorących udział w warsztatach.
Mamy nadzieję, że w kolejnych spotkaniach frekwencja będzie wyższa.

Kolejny cykl zajęć w Szkole Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej dotykał problematyki rozwiązywana konfliktów. Dzieci w wieku dojrzewania mają silną potrzebę konfrontowania swoich poglądów z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, nie mają jednak nabytej umiejętności obrony swoich wartości bez naruszania granic innych osób. Tym samym często wchodzą w konflikty z innymi osobami,  nie rozwiązują ich stosując agresywne metody dominacji. Rola trenerów prowadzących zajęcia skupiała się więc na umiejętnym przekazaniu wiedzy na temat metod konstruktywnego przechodzenia przez konflikt. Uczniów klasy 3b bez wątpienia zaliczyć można do tych bardzo aktywnych, pełnych energii i spontaniczności. Właśnie te cechy w pełni wykorzystywały podczas prowadzonych warsztatów.  Oczywiście zajęcia przeplatane były masą radosnych i ciekawych zabaw.

Dobry czy zły? Przyjaciel czy wróg?
Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczniowie wolskiej podstawówki nr 132 przy ul. Grabowskiej 1.
To, że jest tzw. oknem na świat, nikt nie miał wątpliwości. Nikt nie miał wątpliwości, że jest kopalnią wiedzy, ogólnoświatowej dostępności ale jednocześnie anonimowości, która stała się jej przekleństwem.

Najmłodsi użytkownicy Internetu potrafili doskonale zdefiniować dobre i złe jego strony. Widzą w nim nieograniczone źródło informacji, korzystanie z portali społecznościowych, dostęp do kultury, możliwości wertowania rynku pracy, korzystanie z gier i zabaw. Jednocześnie mają świadomość, że występująca tu anonimowość łamie bariery odpowiedzialności i poczucia wstydu,  uderza w nas przemocą i agresją a także brakiem kultury. Korzystanie z dobrodziejstwa Internetu jest więc sztuką, którą nie każdy umie posiąść.

Inauguracja zajęć profilaktycznych Stowarzyszenia w tym semestrze, miała miejsce 22 lutego w śródmiejskiej Szkole Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka  przy ulicy Karmelickiej 13. Do 3 klas z najmłodszymi uczniami przyszło 6 trenerów by  uczyć dzieci jak nie stać się ofiarą przestępstwa na ulicy, w szkole czy też w domu. 3 godzinne warsztaty obfitowały w przekaz konkretnej wiedzy nt zagrożeń i umiejętnego ich unikania,  a jednocześnie przeplatane były zabawami, w które dzieci z radością się angażowały.