Ewaluacja

Ewaluacja naszych działań

 

Cel badań:Zbadanie efektywności i skuteczności programów profilaktycznych w kształtowaniu postaw uczniów szkół podstawowych.

Badania przeprowadziła:

mgr Urszula Kruczkowska

pobierz