Praca w grupie, kluczem do sukcesu

Kolejne zajęcia z umiejętnego pokonywania sytuacji kryzysowych, odbyły się w Szkole Podstawowej nr 275 na warszawskim Targówku. Jednym z istotnych założeń było nauczenie dzieci właściwej między sobą komunikacji, która w efekcie staje się kluczem do sukcesu w przezwyciężaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych. Uczniowie losowo podzieleni na grupy pracowali plastycznie, malując na dużych plakatach swój wspólny „wymarzony dom”. Jej owocem były nie tylko ciekawe rysunki ale przede wszystkim to w jakich okolicznościach i jakiej wzajemnej atmosferze były tworzone.