„Służba zdrowia w walce z przemocą”-zaproszenie na Konferencję

konf_przemoc9Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny zaprasza na Ogólnopolską Konferencję pt. „Służba zdrowia w walce z przemocą”, która odbędzie się 27 marca 2010 r. w Warszawie.

Celem spotkania jest nauczenie się sposobu reagowania w sytuacjach gdy personel medyczny podejrzewa, że wobec pacjenta może być popełniane przestępstwo przemocy domowej, wypracowanie schematów postępowania oraz poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Data i miejsce: Sobota, 27 marca 2010 r., rozpoczęcie: 10.00, zakończenie: ok. 14.30.
CENTRUM DYDAKTYCZNE  WUM, ul. Trojdena 2a

Zaproszeni eksperci:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ
Renata Durda, kierownik Pogotowia „Niebieska Linia”; Piotr Antoniak, psycholog, z-ca kierownika ds. klinicznych
Pani Renata Durda opowie o doświadczeniach z działalności Pogotowia Niebieska Linia oraz planach na przyszłość.
Pan Piotr Antoniak opowie o specyfice kontaktu z osobami doświadczającymi przemocy.

Lek. med. Piotr Hartmann
Lekarz w Klinice Pediatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim, koordynator Procedury Niebieskich Kart

Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacja Mederi
Dr n. med. Joanna Cielecka-Kuszyk, pediatra, założycielka fundacji Mederi.Tematyka wystąpienia: przypadki kliniczne, przemoc seksualna.

Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy
Krzysztof Nowak, wieloletni koordynator procedury Niebieskich Kart w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV (Wola). Krzysztof Nowak przedstawi charakterystykę kontaktu policji z lekarzem, okoliczności interwencji policyjnych, procedury zgłoszeń oraz zatrzymań.

źródło strona Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”