ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT ŻYCZĄ MAREK I KRZYSZTOF 🙂

Kolejna fotorelacja z zajęć warsztatowych w ZS w Piasecznie. Trzeba przyznać, że uczniowie bardzo chętnie biorą udział, udział aktywny w spotkaniach z Trenerami stowarzyszenia.

Wszyscy mamy świadomość, że wielu uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych jest w wieku eksperymentów oraz wzmożonych szkód związanych ze środkami zmieniającymi nastrój. Duża część społeczności tych klas jest zaawansowana także w uzależnieniach behawioralnych (czynnościowych). Skutkiem obu są konkretne szkody wynikające z zastępowania przeżywania emocji – w przypadku środków regulujących chemicznie emocje, czy zastępujących kontakty społeczne – w przypadku uzależnień od gier i serwisów społecznościowych. Stąd też wszelkie programy profilaktyczne zorientowane na tego typu zagrożenia. Kontynuujemy zatem spotkania z młodzieżą w ZS Nr 3 w Piasecznie, które pozwalają w duchu wzajemnego zaufania budować relacje między uczniem a trenerami co bezsprzecznie ułatwia przekazanie wiedzy o zagrożeniach i odnajdywaniu właściwych ścieżek rozwoju młodego człowieka.

Jednocześnie jednoznacznie akcentujemy, że samo prowadzenie spotkań z młodzieżą nie oznacza, że zdiagnozowano konkretne problemy pośród tych uczniów. Profilaktyka jest działaniem mającym na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Dwa projekty obejmujące Technikum jak i Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 3 sfinansowane są przez Urząd Miasta i Gminę Piaseczno.

Turnus 9.07. – 20.07.2024. Pełna odpłatność – 1944 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania w zależności od Dzielnicy m. st. Warszawy – od 550 do 1330zł.

Ośrodek Wypoczynkowo-kolonijny DRESSO Sulejów k/Piotrkowa Trybunalskiego gościł nas będzie po raz pierwszy.

Ośrodek Wypoczynkowy DRESSO

„Toksykomania – zajęcia o uzależnieniach” To program profilaktyki uniwersalnej oparty na wstępnej diagnozie wychowawczej zakładającej istnienie konieczności przeciwdziałania wczesnemu sięganiu  młodzieży po używki. Program jest zorientowany na redukcję szkód spowodowanych przez wczesną inicjację nikotynową i alkoholową. Treści te na spotkaniach warsztatowych poruszane są w Technikum Zespołu Szkół nr 3 w Piasecznie a także w Liceum Zespołu Szkół nr 3. Programem objęci są uczniowie 7 klas pierwszych obu szkół.

Realizacja możliwa jest dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej placówki, która wyraża się ludzką troską o młode pokolenie a sfinansowana przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Kolejne etapy tego projektu to warsztaty dla nauczycieli i rodziców uczniów. Relacjonujemy spotkania w formie fotograficznej.