Wytyczne stanowią, że uczestnicy wypoczynku:
1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
2. Organizator traktuje dziecko, o ile nie dostał informacji o zaszczepieniu dziecka od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), jako niezaszczepione i uwzględnia, w organizacji wypoczynku jako osobę, na którą nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.). Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu dziecka organizatorowi wypoczynku.
3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
4. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji .
5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
6. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku oraz środek antybakteryjny.

Czytaj więcej na Prawo.pl:https://www.prawo.pl/…/wytyczne-dla-zimowisk-ferie…

Otwieramy NABÓR na zimowisko 2022. Nowe Miejsce, Nowe Atrakcje, Nowe Przeżycia!
Pełna informacja i dokumenty do pobrania tu jak i na stronie FB
Zajrzyj na stronkę gdzie dziecko spędzi zimowy czas w okresie ferii. www.istebna-las.pl
ZAPRASZAMY!!

Bieżące wpisy z pobytu dzieci na letnich koloniach rowerowo-przyrodniczych w Popowie k/Serocka znajdziecie Państwo na stronie FB stowarzyszenia.
Kolonie dofinansowane przez m.st. Warszawa, dzielnice: Mokotów, Śródmieście, Wola, Praga Płd.
Dziękujemy !

Rodzice i Opiekunowie! Przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia nakładają na pasażerów autokarów obowiązek przejazdu w maseczkach. Prosimy Was o wyposażenie dzieci w maseczki. Dziękujemy.

Mapka miejsca zbiórki na parkingu przy Stadionie Narodowym. Źródło pgenarodowy.pl