Informacja dla Rodziców i Opiekunów dzieci zamieszkałych w Dzielnicy WOLA lub uczęszczających do szkół na jej terenie. Koszt wyjazdu z dofinansowaniem wynosi 1175 zł. Prosimy o składanie wniosków na naszego emaila : stowrpp@poczta.onet.pl Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc z dofinansowaniem 45. Poniżej druk wniosku do wypełnienia ( wypełniony i podpisany scan, proszę przesłać emailem na powyższy adres)

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT ŻYCZĄ MAREK I KRZYSZTOF 🙂

Kolejna fotorelacja z zajęć warsztatowych w ZS w Piasecznie. Trzeba przyznać, że uczniowie bardzo chętnie biorą udział, udział aktywny w spotkaniach z Trenerami stowarzyszenia.

Wszyscy mamy świadomość, że wielu uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych jest w wieku eksperymentów oraz wzmożonych szkód związanych ze środkami zmieniającymi nastrój. Duża część społeczności tych klas jest zaawansowana także w uzależnieniach behawioralnych (czynnościowych). Skutkiem obu są konkretne szkody wynikające z zastępowania przeżywania emocji – w przypadku środków regulujących chemicznie emocje, czy zastępujących kontakty społeczne – w przypadku uzależnień od gier i serwisów społecznościowych. Stąd też wszelkie programy profilaktyczne zorientowane na tego typu zagrożenia. Kontynuujemy zatem spotkania z młodzieżą w ZS Nr 3 w Piasecznie, które pozwalają w duchu wzajemnego zaufania budować relacje między uczniem a trenerami co bezsprzecznie ułatwia przekazanie wiedzy o zagrożeniach i odnajdywaniu właściwych ścieżek rozwoju młodego człowieka.

Jednocześnie jednoznacznie akcentujemy, że samo prowadzenie spotkań z młodzieżą nie oznacza, że zdiagnozowano konkretne problemy pośród tych uczniów. Profilaktyka jest działaniem mającym na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Dwa projekty obejmujące Technikum jak i Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 3 sfinansowane są przez Urząd Miasta i Gminę Piaseczno.

Turnus 9.07. – 20.07.2024. Pełna odpłatność – 1944 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania w zależności od Dzielnicy m. st. Warszawy – od 550 do 1330zł.

Ośrodek Wypoczynkowo-kolonijny DRESSO Sulejów k/Piotrkowa Trybunalskiego gościł nas będzie po raz pierwszy.

Ośrodek Wypoczynkowy DRESSO