O nas

Jesteśmy pozarządową organizacją pożytku publicznego, zrzeszającą specjalistów w zakresie niesienia pomocy osobom dotkniętym przemocą, szczególnie przemocą w rodzinie.

Wśród nas są psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, trenerzy, terapeuci, szkoleniowcy, konsultanci, kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci.

Działamy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności na rzecz rodzin przeżywających kryzysy związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia.

Celem naszych działań jest dokonanie trwałej zmiany na poziomie indywidualnym i społecznym, warunkującej ograniczenie skali przemocy i uzależnień w Polsce. Wszechstronnie propagujemy metody i techniki stosowane w zakresie działalności profilaktycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej. Poprzez indywidualną i grupową pomoc psychologiczną, szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne programy i nowatorskie projekty przeciwdziałamy, pomagamy i uczymy pomagać.

W naszej pracy opieramy się na wartościach humanistycznych, obywatelskich i proekologicznych, zachowując pełne przekonanie o wolności i godności drugiego człowieka.

Stowarzyszenie powstało w 1999 r.

Statut
 KRS
NIP
REGON