Edukujemy rodziców w „podstawówce” im. Juliana Przybosia

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nrSP 61 61 im. Juliana Przybosia, przeprowadziliśmy zajęcia z rodzicami dzieci klas II-V, których tematem była problematyka uzależnień.  Na dwugodzinne spotkanie przybyła liczna rzesza dorosłych. Prowadzący uzbroił rodziców w podstawową wiedzę na temat zjawiska narkomanii, roli rodziców i szkoły w przeciwdziałanie tej problematyki (jakże obecnej w aktualnej rzeczywistości) i wskazał kierunki ochrony dzieci. Znaczący nacisk położony został na pokazanie, że skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu i  zwalczaniu wszelkich patologii środowisk uczniowskich jest prowadzenie wzajemnej współpracy rodziców i szkoły a przede wszystkim, budowanie zdrowych i właściwych relacji wewnątrzrodzinnych.