Wczoraj w stowarzyszeniu odbyło się spotkanie superwizyjne. Miało charakter podsumowania dotychczas prowadzonych w ramach podpisanych umów z Zarządami Dzielnic Warszawy warsztatów profilaktycznych w stołecznych placówkach oświatowych. Była więc analiza niektórych scenariuszy zajęć gdzie trenerzy nanosili swoje uwagi co do skuteczności ich oddziaływania jak i omawiano trudności z jakimi prowadzący spotykają się w szkołach. Przedstawiano również oczekiwania co do sposobu realizacji zajęć w drugiej turze po feriach. Na zakończenie spotkania wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia. Było twórczo i miło, a przecież o to chodzi w relacjach międzyludzkich.

W podstawówce przy ulicy Grzybowskiej i w zespole szkół przy Ożarowskiej odbyły się dziś ostatnie przedświąteczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. W kolejnych szkołach nasi trenerzy zawitają po wiosennych feriach, tj 7 kwietnia.

Dzieciaczki5 i 6 latki ze Szkoły Podstawowej nr 25 uczestniczyły dziś w zajęciach prowadzonych przez trenerki stowarzyszenia. Poprzez zabawę poruszano temat radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi  i złością. By spotkanie było atrakcyjne dla najmłodszych a jednocześnie skuteczne w swym przekazie, prowadzące stosowały różne metody dotarcia do milusińskich. Było więc czytanie krótkich historyjek, grupowe zabawy, odpowiadanie na pytania i dużo… uśmiechów na buziach!

„Służba zdrowia w walce z przemocą w rodzinie”, pod takim tytułem odbyła się w auli Centrum Dydaktycznego WUM ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów Medycyny. Pośród zaproszony prelegentów był przedstawiciel naszego stowarzyszenia. Pierwszy wykład miała Renata Durda, Kierownik Pogotowia  „Niebieska Linia” ukazująca rolę ośrodków pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, na podstawie pracy Pogotowia. Dalej głos zabrał Piotr Antoniak, psycholog Pogotowia „Niebieska Linia”, który wyjaśnił na czym polega specyfika kontaktu z dorosłą ofiarą przemocy w rodzinie. Pan Piotr Hartmann, lekarz w Klinice Pediatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim naświetlił jakie jest miejsce lekarza w zapobieganiu przemocy w rodzinie. Konferencję zakończył wykład przedstawiciela naszego stowarzyszenia Krzysztofa Nowaka, który opowiedział o dobrych i złych praktykach współpracy Policji i Służby Zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
Studenci, przyszli lekarze, uzbrojeni zostali w kompendium wiedzy nt. działań kilku służb i instytucji niosących pomoc osobom oświadczającym przemocy w rodzinie.

Dzisiejszy dzień to realizacja trzech tematów zajęć, których odbiorcami byli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.
Trenerzy spotkali się z uczniami klas V i rozmawiali o radzeniu sobie z agresją, klas I gimnazjum gdzie dyskutowano o wpływie internetu i TV na zachowania oraz uczniami klasy II zespołu szkół, poruszając problem alkoholu.

Praktycznie nie ma dnia w tym miesiącu, by trenerzy stowarzyszenia nie prowadzili zajęć profilaktycznych. Dziś kontynuujemy je w SP 220 w Śródmieściu oraz w ZS nr 32 na warszawskiej Woli. W tej pierwszej ze słuchaczami z klas V rzecz będzie o tolerancji, a ze starszymi uczniami z Zespołu Szkół przy ulicy Ożarowskiej, porozmawiamy o wpływie alkoholu na negatywne zachowania młodzieży.

konf_przemoc9Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny zaprasza na Ogólnopolską Konferencję pt. „Służba zdrowia w walce z przemocą”, która odbędzie się 27 marca 2010 r. w Warszawie.

Celem spotkania jest nauczenie się sposobu reagowania w sytuacjach gdy personel medyczny podejrzewa, że wobec pacjenta może być popełniane przestępstwo przemocy domowej, wypracowanie schematów postępowania oraz poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Data i miejsce: Sobota, 27 marca 2010 r., rozpoczęcie: 10.00, zakończenie: ok. 14.30.
CENTRUM DYDAKTYCZNE  WUM, ul. Trojdena 2a

Zaproszeni eksperci:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ
Renata Durda, kierownik Pogotowia „Niebieska Linia”; Piotr Antoniak, psycholog, z-ca kierownika ds. klinicznych
Pani Renata Durda opowie o doświadczeniach z działalności Pogotowia Niebieska Linia oraz planach na przyszłość.
Pan Piotr Antoniak opowie o specyfice kontaktu z osobami doświadczającymi przemocy.

Lek. med. Piotr Hartmann
Lekarz w Klinice Pediatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim, koordynator Procedury Niebieskich Kart

Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacja Mederi
Dr n. med. Joanna Cielecka-Kuszyk, pediatra, założycielka fundacji Mederi.Tematyka wystąpienia: przypadki kliniczne, przemoc seksualna.

Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy
Krzysztof Nowak, wieloletni koordynator procedury Niebieskich Kart w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV (Wola). Krzysztof Nowak przedstawi charakterystykę kontaktu policji z lekarzem, okoliczności interwencji policyjnych, procedury zgłoszeń oraz zatrzymań.

źródło strona Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Podczas prowadzonych dziś warsztatów, nie brakowało uśmiechów na twarzach uczniów klasy II w Zespole Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Najczęściej pojawiały się w trakcie zabaw w przerwach między merytoryczną wymianą wiedzy z prowadzącymi zajęcia trenerami. Temat był trudny bo dotykający problematykę sięgania po alkohol przez młodego człowieka. Była mowa o skutkach i negatywnych konsekwencjach jakie bardzo często występują w połączeniu nastolatek i alkohol. Prowadzone w przerwach zabawy i ćwiczenia relaksacyjne (np. James Bond i szpieg), rozładowywały emocje towarzyszące zajęciom.

ZS 32

źródło ZS 32

Dziś trenerzy stowarzyszenia kontynuowali warsztaty tematyczne „Alkohol jako czynnik sprawczy w patologii zachowań młodzieży” w Zespole Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas I i II.