Tak mogą powiedzieć uczniowie klas drugich Gimnazjum nr 48 im. Jan Pawła II mieszczącego się na warszawskiej Woli. Nasi trenerzy prowadzili dziś tam zajęcia „Jak radzić sobie z cudzą i własną agresją”? W czasie warsztatów było budowanie definicji przemocy, agresji jak i poszukiwanie emocji , które towarzyszą każdemu z nas w trakcie codziennej rzeczywistości. Uczestnicy pracowali w grupach pokazując wybrane losowo emocje, które w następstwie prezentowali na forum klasy do odgadnięcia przez drużynę przeciwną. Były punkty, dużo zabawy i radości. Podczas prezentacji co niektórzy uczniowie wykazali się iście artystycznymi umiejętnościami.

Kolejne zajęcia z umiejętnego pokonywania sytuacji kryzysowych, odbyły się w Szkole Podstawowej nr 275 na warszawskim Targówku. Jednym z istotnych założeń było nauczenie dzieci właściwej między sobą komunikacji, która w efekcie staje się kluczem do sukcesu w przezwyciężaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych. Uczniowie losowo podzieleni na grupy pracowali plastycznie, malując na dużych plakatach swój wspólny „wymarzony dom”. Jej owocem były nie tylko ciekawe rysunki ale przede wszystkim to w jakich okolicznościach i jakiej wzajemnej atmosferze były tworzone.

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nrSP 61 61 im. Juliana Przybosia, przeprowadziliśmy zajęcia z rodzicami dzieci klas II-V, których tematem była problematyka uzależnień.  Na dwugodzinne spotkanie przybyła liczna rzesza dorosłych. Prowadzący uzbroił rodziców w podstawową wiedzę na temat zjawiska narkomanii, roli rodziców i szkoły w przeciwdziałanie tej problematyki (jakże obecnej w aktualnej rzeczywistości) i wskazał kierunki ochrony dzieci. Znaczący nacisk położony został na pokazanie, że skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu i  zwalczaniu wszelkich patologii środowisk uczniowskich jest prowadzenie wzajemnej współpracy rodziców i szkoły a przede wszystkim, budowanie zdrowych i właściwych relacji wewnątrzrodzinnych.

Dziś o godzinie 10.45 nasi trenerzy zawitali w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego. Uczniowie klas piątych i szóstych zapoznawać się będą ze sposobami radzenia sobie z konfliktem w klasie a także pogłębią wiedzę na temat tolerancji.

SP 220

Fot. źródło sp 220

Rozpoczął się cykl zajęć warsztatowych w Zespole Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego znajdującej się przy ulicy Ożarowskiej 71 na warszawskiej Woli. Podczas nich uczniowie klasy pierwszej i drugiej połączyli ze sobą  dwa ważne elementy. Edukację nt zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol z ćwiczeniami i zabawą rozluźniającymi młodzieńcze emocje. Wystarczy spojrzeć na kilka poniższych slajdów a na usta ciśnie się teza, że w dobrym towarzystwie można połączyć przyjemne z pożytecznym.

Jak nie stać się ofiarą manipulacji ideologicznej? Jakie wartości są najważniejsze w naszym życiu? Czy jesteśmy podatni na manipulację? Czy ruchy i organizacje parareligijne mogą stanowić zagrożenie w życiu młodego człowieka? Z takimi zagadnieniami zetknęli się gimnazjaliści z placówki przy ul. Deotymy. Młodzi ludzie pracowali indywidualnie i w grupach. Nie zawiedli, określając między innymi, że nadrzędnymi wartościami w ich życiu są najbliżsi, przyjaźń, edukacja czy też zainteresowania.

Co zrobić by unikać sytuacji zagrażających zdrowiu? Co zrobić by nie stać się ofiarą przestępstwa w szkole, w drodze do szkoły, na podwórzu czy też w domu? Takie nauki pobierały dziś najmłodsze dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 132 na warszawskiej Woli. To było kolejne spotkanie w tej placówce z udziałem naszych trenerów. Uczniowie rysowali na dużych kartach papieru sytuacje stanowiące zagrożenie dla ich zdrowia, by w dalszej części warsztatów szczegółowo je omawiać. Spotkanie przeplatane było grupowymi zabawami.

Stowarzyszenie pojawiło się na Targówku. Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana (posiadająca certyfikat „Szkoły z klasą”) znajdującej się przy ulicy Hieronima 2, zaprosiła nas do współpracy. Zaproponowano realizowanie zajęć profilaktycznych dla klas IV i V. Dzisiaj mieliśmy ich inaugurację. Pokonywanie kryzysów w środowisku uczniowskim i nabywanie umiejętności radzenia sobie z agresją, to tematy jakimi zajmą się w najbliższych dniach uczniowie. Oczywiście wszystko przebiegać będzie pod kontrolą naszych trenerów i z udziałem nauczycieli.

Kolejne zajęcia w Gimnazjum przy ul. Żelaznej odbyły się już w szerszym gronie uczniów niż te z 11 marca. Ich tematem były wszelkiego rodzaju uzależnienia mogące dotknąć nie tylko środowisko młodego człowieka w wieku 13 – 17 lat, ale i ludzi dorosłych. Uczniowie jednej z klas mieli okazję przez 4 godziny lekcyjne porozmawiać na ten temat z trenerami stowarzyszenia. Była praca w grupach a w nich między innymi klasyfikowanie uzależnień, poznawanie przyczyn powstawania mechanizmów uzależnień by w końcu wyposażyć młodego człowieka w umiejętności radzenia sobie z presją otoczenia skłaniającą np. do zachowań alkoholowych czy narkotycznych. Prowadzące warsztaty trenerki kładły szczególny nacisk na modelowanie i wzmacnianie postaw trzeźwościowych.