Identyfikowanie, analizowanie i szukanie właściwych rozwiązań klasowych problemów (ale nie tylko), to jedno z ćwiczeń z jakim pracowali uczniowie klasy trzeciej w Szkole Podstawowej nr 25 przy ulicy Grzybowskiej. Celami głównymi zajęć było stworzenie warunków do rozmowy wokół trudnych tematów związanych z relacjami w grupie, rozwiązywanie konfliktów i oczywiście integracja klasy.

Dziś w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola m.st. Warszawy odbyło się spotkanie dotyczące dotychczasowej realizacji programu profilaktyki. Wydział reprezentowała pani Barbara Panasiewicz, specjalista profilaktyki, mająca pieczę nad organizacjami pozarządowymi działającymi w dzielnicy. Z ramienia stowarzyszenia obecni byli Prezes Marek Biskupski i koordynator projektu Katarzyna Gałecka. Omawiano dotychczas przeprowadzone warsztaty z uczniami a także wprowadzono korekty do harmonogramu zajęć w terminach do końca roku szkolnego.
Takie spotkania są konstruktywne i dają możliwość realizatorom nieco innego spojrzenia na ich pracę.

Jak zwykle czas odpoczynku od nauki mija błyskawicznie. Dziś po świątecznej przerwie rozpoczęły się zajęcia z profilaktyki zachowań realizowane przez trenerów stowarzyszenia. „Na pierwszy ogień” poszli uczniowie klas drugich w Zespole Szkół nr 32 na warszawskiej Woli. Rzecz miała się o toksykomanii czyli skłonności młodego organizmu  do nadużywania substancji chemicznych, wywierających określony wpływ na psychikę człowieka.

Marek Biskupski

Czy media mogą prowokować młodzież do zachowań agresywnych? Co zrobić by reklamy i informacje nie emanowały falą negatywnych treści, kierowaną do młodego pokolenia? To tylko dwa z wielu zagadnień jakie poruszane były w Interwencji Extra POLSAT News z udziałem Marka Biskupskiego Prezesa naszego stowarzyszenia. Po prezentacji 10 minutowego reportażu ukazującego reklamy i informacje o treściach promujących niekoniecznie pozytywne zachowania młodych ludzi, w studio Polsat News przebiegała dyskusja, w której uczestniczył również przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Rozmawiano o wzajemnych relacjach policjant a młodzież, bunt młodego pokolenia jako sprzeciw wobec otaczającego świata, niska samoocena wchodzącego w nowe życie człowieka a chęć negatywnego zaistnienia w grupie rówieśniczej. Dotknięto problematyki czy dokonywać  modyfikacji i zaostrzania litery prawa a co za tym idzie odpowiedzialności karnej nieletnich, a także ogromnej roli nieuchronności kary.
Udział w programie ukazał, że nasz głos jako organizacji pozarządowej jest ważnym, bo reprezentującym instytucje na co dzień zajmujące się przeciwdziałaniem takim negatywnym zjawiskom.

Pobierz Interwencja Extra Polsat News

Wczoraj w stowarzyszeniu odbyło się spotkanie superwizyjne. Miało charakter podsumowania dotychczas prowadzonych w ramach podpisanych umów z Zarządami Dzielnic Warszawy warsztatów profilaktycznych w stołecznych placówkach oświatowych. Była więc analiza niektórych scenariuszy zajęć gdzie trenerzy nanosili swoje uwagi co do skuteczności ich oddziaływania jak i omawiano trudności z jakimi prowadzący spotykają się w szkołach. Przedstawiano również oczekiwania co do sposobu realizacji zajęć w drugiej turze po feriach. Na zakończenie spotkania wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia. Było twórczo i miło, a przecież o to chodzi w relacjach międzyludzkich.

W podstawówce przy ulicy Grzybowskiej i w zespole szkół przy Ożarowskiej odbyły się dziś ostatnie przedświąteczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. W kolejnych szkołach nasi trenerzy zawitają po wiosennych feriach, tj 7 kwietnia.

Dzieciaczki5 i 6 latki ze Szkoły Podstawowej nr 25 uczestniczyły dziś w zajęciach prowadzonych przez trenerki stowarzyszenia. Poprzez zabawę poruszano temat radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi  i złością. By spotkanie było atrakcyjne dla najmłodszych a jednocześnie skuteczne w swym przekazie, prowadzące stosowały różne metody dotarcia do milusińskich. Było więc czytanie krótkich historyjek, grupowe zabawy, odpowiadanie na pytania i dużo… uśmiechów na buziach!

„Służba zdrowia w walce z przemocą w rodzinie”, pod takim tytułem odbyła się w auli Centrum Dydaktycznego WUM ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów Medycyny. Pośród zaproszony prelegentów był przedstawiciel naszego stowarzyszenia. Pierwszy wykład miała Renata Durda, Kierownik Pogotowia  „Niebieska Linia” ukazująca rolę ośrodków pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, na podstawie pracy Pogotowia. Dalej głos zabrał Piotr Antoniak, psycholog Pogotowia „Niebieska Linia”, który wyjaśnił na czym polega specyfika kontaktu z dorosłą ofiarą przemocy w rodzinie. Pan Piotr Hartmann, lekarz w Klinice Pediatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim naświetlił jakie jest miejsce lekarza w zapobieganiu przemocy w rodzinie. Konferencję zakończył wykład przedstawiciela naszego stowarzyszenia Krzysztofa Nowaka, który opowiedział o dobrych i złych praktykach współpracy Policji i Służby Zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
Studenci, przyszli lekarze, uzbrojeni zostali w kompendium wiedzy nt. działań kilku służb i instytucji niosących pomoc osobom oświadczającym przemocy w rodzinie.

Dzisiejszy dzień to realizacja trzech tematów zajęć, których odbiorcami byli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.
Trenerzy spotkali się z uczniami klas V i rozmawiali o radzeniu sobie z agresją, klas I gimnazjum gdzie dyskutowano o wpływie internetu i TV na zachowania oraz uczniami klasy II zespołu szkół, poruszając problem alkoholu.