Toksykomania – zajęcia o uzależnieniach

Kolejne zajęcia w Gimnazjum przy ul. Żelaznej odbyły się już w szerszym gronie uczniów niż te z 11 marca. Ich tematem były wszelkiego rodzaju uzależnienia mogące dotknąć nie tylko środowisko młodego człowieka w wieku 13 – 17 lat, ale i ludzi dorosłych. Uczniowie jednej z klas mieli okazję przez 4 godziny lekcyjne porozmawiać na ten temat z trenerami stowarzyszenia. Była praca w grupach a w nich między innymi klasyfikowanie uzależnień, poznawanie przyczyn powstawania mechanizmów uzależnień by w końcu wyposażyć młodego człowieka w umiejętności radzenia sobie z presją otoczenia skłaniającą np. do zachowań alkoholowych czy narkotycznych. Prowadzące warsztaty trenerki kładły szczególny nacisk na modelowanie i wzmacnianie postaw trzeźwościowych.