Stowarzyszenie jednym z sygnatariuszy listu otwartego do Sejmu RP

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest inicjatorem Listu Otwartego kierowanego do Posłanek i Posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wnoszone do porządku prawnego zmiany dotyczą:

  • zakazu  zbliżania sprawcy do ofiar już na etapie bezpośredniej interwencji policji po stwierdzeniu zaistnienia aktów przemocy;
  • nakazu  opuszczenia przez sprawcę wspólnie zajmowanego lokalu, tak aby ofiara (w ponad 80% przypadków mająca pod opieką dzieci i osoby starsze czy niepełnosprawne) mogła pozostać w miejscu dotychczasowego zamieszkania, a nie musiała uciekać do schroniska dla ofiar, często bardzo odległego od jej miejsca pracy, szkół i przedszkoli dzieci;
  • zapisu regulującego współpracę przedstawicieli różnych służb i instytucji w szczególnie trudnych przypadkach przemocy w rodzinie. Wiele ofiar przemocy musi wielokrotnie powtarzać opis swoich dramatycznych przeżyć w kolejnych instytucjach – na policji, w prokuraturze, sądzie, OPS-ie, poradni psychologicznej, placówce służby zdrowia itd. Zapis umożliwiający współpracę grup interdyscyplinarnych zdejmie z osoby pokrzywdzonej konieczność koordynowania proponowanych przez różne instytucje planów pomocy;
  • jasno i bezpośrednio sformułowanego zapisu zakazującego przemocy wobec dzieci – i choć nie rodzi on skutków karnych to jest wyraźnym sygnałem, że przemoc wobec dzieci ze strony dorosłych nie jest akceptowana w Polsce;
  • bezpłatnej obdukcji lekarskiej, co bardzo wzmocni dowody niezbędne w procesach sądowych. Dziś odpłatność tego świadczenia często stanowi barierę na drodze osób pokrzywdzonych do dochodzenia swoich praw i wychodzenia z przemocy;
  • wreszcie obowiązku uchwalania i realizowania programów przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w środowiskach lokalnych, czyli tych najbliższych społeczeństwu.

Zarząd Stowarzyszenia, członkowie, współpracujący trenerzy i wolontariusze w pełni popierają proponowane zmiany.  Dlatego też jesteśmy jedną z wielu organizacji, która wpisana została na listę sygnatariuszy (figurujemy w niej pod pozycją 44).

Pełny tekst listu znajdziecie Państwo: http://www.niebieskalinia.pl/newsy.php?id=2641