Interwencja Extra w POLSAT News z naszym udziałem

Marek Biskupski

Czy media mogą prowokować młodzież do zachowań agresywnych? Co zrobić by reklamy i informacje nie emanowały falą negatywnych treści, kierowaną do młodego pokolenia? To tylko dwa z wielu zagadnień jakie poruszane były w Interwencji Extra POLSAT News z udziałem Marka Biskupskiego Prezesa naszego stowarzyszenia. Po prezentacji 10 minutowego reportażu ukazującego reklamy i informacje o treściach promujących niekoniecznie pozytywne zachowania młodych ludzi, w studio Polsat News przebiegała dyskusja, w której uczestniczył również przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Rozmawiano o wzajemnych relacjach policjant a młodzież, bunt młodego pokolenia jako sprzeciw wobec otaczającego świata, niska samoocena wchodzącego w nowe życie człowieka a chęć negatywnego zaistnienia w grupie rówieśniczej. Dotknięto problematyki czy dokonywać  modyfikacji i zaostrzania litery prawa a co za tym idzie odpowiedzialności karnej nieletnich, a także ogromnej roli nieuchronności kary.
Udział w programie ukazał, że nasz głos jako organizacji pozarządowej jest ważnym, bo reprezentującym instytucje na co dzień zajmujące się przeciwdziałaniem takim negatywnym zjawiskom.

Pobierz Interwencja Extra Polsat News