Szanowni Rodzice i Opiekunowie, informujemy że zarządzeniem nr 834/2024 z 13 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2024 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2024 r.”, Prezydent m.st. Warszawy przyznał Stowarzyszeniu „Razem Przeciw Przemocy” dotację na dofinansowanie LETNICH KOLONII PRZYRODNICZO-ROWEROWYCH W SULEJOWIE.

Dodaj komentarz