Kontynuacja warsztatów w Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie

Wszyscy mamy świadomość, że wielu uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych jest w wieku eksperymentów oraz wzmożonych szkód związanych ze środkami zmieniającymi nastrój. Duża część społeczności tych klas jest zaawansowana także w uzależnieniach behawioralnych (czynnościowych). Skutkiem obu są konkretne szkody wynikające z zastępowania przeżywania emocji – w przypadku środków regulujących chemicznie emocje, czy zastępujących kontakty społeczne – w przypadku uzależnień od gier i serwisów społecznościowych. Stąd też wszelkie programy profilaktyczne zorientowane na tego typu zagrożenia. Kontynuujemy zatem spotkania z młodzieżą w ZS Nr 3 w Piasecznie, które pozwalają w duchu wzajemnego zaufania budować relacje między uczniem a trenerami co bezsprzecznie ułatwia przekazanie wiedzy o zagrożeniach i odnajdywaniu właściwych ścieżek rozwoju młodego człowieka.

Jednocześnie jednoznacznie akcentujemy, że samo prowadzenie spotkań z młodzieżą nie oznacza, że zdiagnozowano konkretne problemy pośród tych uczniów. Profilaktyka jest działaniem mającym na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Dwa projekty obejmujące Technikum jak i Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 3 sfinansowane są przez Urząd Miasta i Gminę Piaseczno.