Rapuj z nami pozytywnie na Pradze. Hip Hop Dekalog IV. Część III.

Miejscem realizacji były dwie szkoły zlokalizowane w Dzielnicy Praga Północ – Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Białostocka 10/18 i Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego, ul. Ratuszowa 13.Celem działania było zaangażowanie młodzieży dwóch szkół północnopraskich w proces tworzenia i przeżywania utworów hip hopowych, czego rezultatem jest powstanie dwóch utworów muzycznych o charakterze profilaktyki uniwersalnej, o tekstach stworzonych przez młodzież, dla młodzieży. Drugim celem była promocja Dzielnicy Praga Północ, w tym celu powstały dwa teledyski. Trzecim celem był wzrost kompetencji społecznych – czynników chroniących u uczestników, biorących udział w projekcie tworzenia przekazu literacko – muzycznego w formie utworu hip hopowego.

Projekt sfinansowany że środków miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Północ.