Rodzice i Opiekunowie! Przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia nakładają na pasażerów autokarów obowiązek przejazdu w maseczkach. Prosimy Was o wyposażenie dzieci w maseczki. Dziękujemy.