WYTYCZNE W SPRAWIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. Poniższy link nakieruje Państwa na stronę www.gov.pl z pełną informacją dotyczącą wymogów organizowania wyjazdów letnich 2021. Obowiązki organizatora jak i Rodziców i Opiekunów.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku?fbclid=IwAR0ZKizo0jNDqSevyaCQhpr252NAplk8s9IODlCpoR1ctnebkvqpprTQAjk