Zaczynamy nabór na letnie kolonie sportowo-przyrodnicze w Popowie

Zapraszamy na kolonie letnie w Popowie(dzieci w wieku 8-16 lat)Turnus 19.07. – 30.07.2021. Pełna odpłatność – 1160 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania – 580 zł. Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mail na adres: [email protected]
Poniżej w linku zawarte są niezbędne dla Was dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Karta uczestnika.
3. Informacja o obozie.
4. Regulamin.
5. Warunki ogólne wyjazdu.

Skopiuj poniższy link i otwórz w nowej karcie

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F14Kk6GpyjXO2pggYEdYRDAWy1ePZ1_XiO%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2RPhsVbtGdWwAjILrrlkBhkK5iENSaMo1QwUzgl4nC7zcGmiX_OsyItZY&h=AT17h1qDPihGmvIW7fXD3cnVNErswbThdEMVyc3NMnH63bccKVbKP-IbGRAtRwEm7qLae2y4w-Kjzypzx3NKWTXu9nFdyx86R1m6vcuUEs98BlpXkzMSL1CUN9_-Bt8xT64d&tn=-UK-R&c[0]=AT3DUoJd_BOQFBfEUS5gFzR60Nk24hCAH8Iufe41oHp7yy2Tt2I0ALTFxiZx0KriGMvkKOJF2bHeEQK1yPOEG6THT8PUxae9uu5tBJvnzt0A_I0x61xP8E3K6WIPEgFSeMI4MmsBZi8-i7oBdhoqESRKhXCbQWG2j9IupaKgG5JOU2U