Informujemy Rodziców i Opiekunów uczestników wyjazdu do Istebnej, że w dniu wyjazdu na zbiórce na Torwarze otrzymają od Kierownika lub Wychowawcy do podpisu Oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia dziecka, które trzeba będzie przeczytać i podpisać. Wszystkie dzieci proszę doposażyć w maseczki chirurgiczne.

ZBIÓRKA NA WYJAZD DO ISTEBNEJ 4 LUTY 2022 ( PIĄTEK ) TORWAR GODZINA 7.00

NIE SPÓŹNIAMY SIĘ ! W TEN SPOSÓB SZANUJEMY INNYCH !

Miejscem realizacji były dwie szkoły zlokalizowane w Dzielnicy Praga Północ – Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Białostocka 10/18 i Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego, ul. Ratuszowa 13.Celem działania było zaangażowanie młodzieży dwóch szkół północnopraskich w proces tworzenia i przeżywania utworów hip hopowych, czego rezultatem jest powstanie dwóch utworów muzycznych o charakterze profilaktyki uniwersalnej, o tekstach stworzonych przez młodzież, dla młodzieży. Drugim celem była promocja Dzielnicy Praga Północ, w tym celu powstały dwa teledyski. Trzecim celem był wzrost kompetencji społecznych – czynników chroniących u uczestników, biorących udział w projekcie tworzenia przekazu literacko – muzycznego w formie utworu hip hopowego.

Projekt sfinansowany że środków miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Północ.Wytyczne stanowią, że uczestnicy wypoczynku:
1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
2. Organizator traktuje dziecko, o ile nie dostał informacji o zaszczepieniu dziecka od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), jako niezaszczepione i uwzględnia, w organizacji wypoczynku jako osobę, na którą nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.). Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu dziecka organizatorowi wypoczynku.
3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
4. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji .
5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
6. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku oraz środek antybakteryjny.

Czytaj więcej na Prawo.pl:https://www.prawo.pl/…/wytyczne-dla-zimowisk-ferie…

Otwieramy NABÓR na zimowisko 2022. Nowe Miejsce, Nowe Atrakcje, Nowe Przeżycia!
Pełna informacja i dokumenty do pobrania tu jak i na stronie FB
Zajrzyj na stronkę gdzie dziecko spędzi zimowy czas w okresie ferii. www.istebna-las.pl
ZAPRASZAMY!!