WYTYCZNE W SPRAWIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY. Poniższy link nakieruje Państwa na stronę www.gov.pl z pełną informacją dotyczącą wymogów organizowania wyjazdów letnich 2021. Obowiązki organizatora jak i Rodziców i Opiekunów.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku?fbclid=IwAR0ZKizo0jNDqSevyaCQhpr252NAplk8s9IODlCpoR1ctnebkvqpprTQAjk

Rodzice, opiekunowie, dzieciaki. Poniżej zamieszczamy link przydatny w dniu 29 maja od godz. 10.00 gdzie rozpoczynamy zebranie organizacyjne dotyczące kolonii w Popowie. Także 29 maja (sobota) klikamy, słuchamy, gadamy.

https://us02web.zoom.us/j/88110363224?pwd=Yk1nQUdNUVpxdVBTV2xUZW9ncndmZz09

https://us02web.zoom.us/j/88110363224?pwd=Yk1nQUdNUVpxdVBTV2xUZW9ncndmZz09

Zapraszamy na kolonie letnie w Popowie(dzieci w wieku 8-16 lat)Turnus 19.07. – 30.07.2021. Pełna odpłatność – 1160 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania – 580 zł. Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mail na adres: [email protected]
Poniżej w linku zawarte są niezbędne dla Was dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Karta uczestnika.
3. Informacja o obozie.
4. Regulamin.
5. Warunki ogólne wyjazdu.

Skopiuj poniższy link i otwórz w nowej karcie

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F14Kk6GpyjXO2pggYEdYRDAWy1ePZ1_XiO%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2RPhsVbtGdWwAjILrrlkBhkK5iENSaMo1QwUzgl4nC7zcGmiX_OsyItZY&h=AT17h1qDPihGmvIW7fXD3cnVNErswbThdEMVyc3NMnH63bccKVbKP-IbGRAtRwEm7qLae2y4w-Kjzypzx3NKWTXu9nFdyx86R1m6vcuUEs98BlpXkzMSL1CUN9_-Bt8xT64d&tn=-UK-R&c[0]=AT3DUoJd_BOQFBfEUS5gFzR60Nk24hCAH8Iufe41oHp7yy2Tt2I0ALTFxiZx0KriGMvkKOJF2bHeEQK1yPOEG6THT8PUxae9uu5tBJvnzt0A_I0x61xP8E3K6WIPEgFSeMI4MmsBZi8-i7oBdhoqESRKhXCbQWG2j9IupaKgG5JOU2U

Szanowne Dzieciaki, Rodzice i Opiekunowie.
Startujemy z naborem na zimowisko w Jaworzynce Krężelka w terminie 17.01.2021 do 25.01.2021
Poniżej zamieszczamy niezbędne pliki do zapoznania się, wypełnienia i przesłania scanów na adres email: [email protected]

Informujemy, że w Hotelu Jano (gdzie od ładnych kilku lat mieszkamy w czasie ferii zimowych), istnieje możliwość realizacji bonu wakacyjnego. Prosimy tych, którzy chcą skorzystać z tej formy dofinansowania wyjazdu swej pociechy, o poinformowanie nas.

Szanowne Dzieciaki, Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w bieżącym roku rezygnujemy z organizacji obozu letniego w Popowie. Decyzja nasza wynika z troski o zdrowie naszych podopiecznych a także z wymagań sanitarnych MEN, które nakazują zachowanie dystansu społecznego w małych grupach i zakazują kontaktowania się grup między sobą, co przeczy idei integracji i uniemożliwia sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży. Niemożliwe stają się imprezy ogólno kolonijne, w tym dyskoteki, konkursy sportowe, rozgrywki zespołowe, wycieczki do miejsc publicznych, spływy kajakowe, zawody rowerowe i strzeleckie. Obóz w proponowanym przez MEN kształcie obwarowany zakazami i nakazami zaprzecza idei wypoczynku, łącząc się z wielością ograniczeń nakładanych na uczestników, rodziców i organizatora. Proszę nam wierzyć, że decyzja Zarządu była bardzo wnikliwie, szczegółowo rozpatrywana.

Wpłaty dokonane przez rodziców i opiekunów będziemy zwracać do końca bieżącego tygodnia na Państwa konta bankowe podane przy wpłatach pieniędzy.

Z wyrazami Szacunku, Marek i Krzysztof