„Toksykomania – zajęcia o uzależnieniach” To program profilaktyki uniwersalnej oparty na wstępnej diagnozie wychowawczej zakładającej istnienie konieczności przeciwdziałania wczesnemu sięganiu  młodzieży po używki. Program jest zorientowany na redukcję szkód spowodowanych przez wczesną inicjację nikotynową i alkoholową. Treści te na spotkaniach warsztatowych poruszane są w Technikum Zespołu Szkół nr 3 w Piasecznie a także w Liceum Zespołu Szkół nr 3. Programem objęci są uczniowie 7 klas pierwszych obu szkół.

Realizacja możliwa jest dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej placówki, która wyraża się ludzką troską o młode pokolenie a sfinansowana przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Kolejne etapy tego projektu to warsztaty dla nauczycieli i rodziców uczniów. Relacjonujemy spotkania w formie fotograficznej.

Z chwilą wyjazdu tj 9 lipca do dnia zakończenia kolonii letnich w Popowie k/Serocka, codzienna i szczegółowa relacja z pobytu dzieci, będzie relacjonowana na naszym fp na Facebooku. Zakładka na stronie rppstow.pl

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ FALĄ UPAŁÓW PROSIMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW O WYPOSAŻENIE DZIECI W CZAPKI CHRONIĄCE PRZED SŁOŃCEM ORAZ BIDONY NA NAPOJE DO ROWERÓW.