Praktycznie nie ma dnia w tym miesiącu, by trenerzy stowarzyszenia nie prowadzili zajęć profilaktycznych. Dziś kontynuujemy je w SP 220 w Śródmieściu oraz w ZS nr 32 na warszawskiej Woli. W tej pierwszej ze słuchaczami z klas V rzecz będzie o tolerancji, a ze starszymi uczniami z Zespołu Szkół przy ulicy Ożarowskiej, porozmawiamy o wpływie alkoholu na negatywne zachowania młodzieży.

konf_przemoc9Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny zaprasza na Ogólnopolską Konferencję pt. „Służba zdrowia w walce z przemocą”, która odbędzie się 27 marca 2010 r. w Warszawie.

Celem spotkania jest nauczenie się sposobu reagowania w sytuacjach gdy personel medyczny podejrzewa, że wobec pacjenta może być popełniane przestępstwo przemocy domowej, wypracowanie schematów postępowania oraz poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Data i miejsce: Sobota, 27 marca 2010 r., rozpoczęcie: 10.00, zakończenie: ok. 14.30.
CENTRUM DYDAKTYCZNE  WUM, ul. Trojdena 2a

Zaproszeni eksperci:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ
Renata Durda, kierownik Pogotowia „Niebieska Linia”; Piotr Antoniak, psycholog, z-ca kierownika ds. klinicznych
Pani Renata Durda opowie o doświadczeniach z działalności Pogotowia Niebieska Linia oraz planach na przyszłość.
Pan Piotr Antoniak opowie o specyfice kontaktu z osobami doświadczającymi przemocy.

Lek. med. Piotr Hartmann
Lekarz w Klinice Pediatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim, koordynator Procedury Niebieskich Kart

Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacja Mederi
Dr n. med. Joanna Cielecka-Kuszyk, pediatra, założycielka fundacji Mederi.Tematyka wystąpienia: przypadki kliniczne, przemoc seksualna.

Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy
Krzysztof Nowak, wieloletni koordynator procedury Niebieskich Kart w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV (Wola). Krzysztof Nowak przedstawi charakterystykę kontaktu policji z lekarzem, okoliczności interwencji policyjnych, procedury zgłoszeń oraz zatrzymań.

źródło strona Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Podczas prowadzonych dziś warsztatów, nie brakowało uśmiechów na twarzach uczniów klasy II w Zespole Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Najczęściej pojawiały się w trakcie zabaw w przerwach między merytoryczną wymianą wiedzy z prowadzącymi zajęcia trenerami. Temat był trudny bo dotykający problematykę sięgania po alkohol przez młodego człowieka. Była mowa o skutkach i negatywnych konsekwencjach jakie bardzo często występują w połączeniu nastolatek i alkohol. Prowadzone w przerwach zabawy i ćwiczenia relaksacyjne (np. James Bond i szpieg), rozładowywały emocje towarzyszące zajęciom.

ZS 32

źródło ZS 32

Dziś trenerzy stowarzyszenia kontynuowali warsztaty tematyczne „Alkohol jako czynnik sprawczy w patologii zachowań młodzieży” w Zespole Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas I i II.

Tak mogą powiedzieć uczniowie klas drugich Gimnazjum nr 48 im. Jan Pawła II mieszczącego się na warszawskiej Woli. Nasi trenerzy prowadzili dziś tam zajęcia „Jak radzić sobie z cudzą i własną agresją”? W czasie warsztatów było budowanie definicji przemocy, agresji jak i poszukiwanie emocji , które towarzyszą każdemu z nas w trakcie codziennej rzeczywistości. Uczestnicy pracowali w grupach pokazując wybrane losowo emocje, które w następstwie prezentowali na forum klasy do odgadnięcia przez drużynę przeciwną. Były punkty, dużo zabawy i radości. Podczas prezentacji co niektórzy uczniowie wykazali się iście artystycznymi umiejętnościami.

Kolejne zajęcia z umiejętnego pokonywania sytuacji kryzysowych, odbyły się w Szkole Podstawowej nr 275 na warszawskim Targówku. Jednym z istotnych założeń było nauczenie dzieci właściwej między sobą komunikacji, która w efekcie staje się kluczem do sukcesu w przezwyciężaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych. Uczniowie losowo podzieleni na grupy pracowali plastycznie, malując na dużych plakatach swój wspólny „wymarzony dom”. Jej owocem były nie tylko ciekawe rysunki ale przede wszystkim to w jakich okolicznościach i jakiej wzajemnej atmosferze były tworzone.

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nrSP 61 61 im. Juliana Przybosia, przeprowadziliśmy zajęcia z rodzicami dzieci klas II-V, których tematem była problematyka uzależnień.  Na dwugodzinne spotkanie przybyła liczna rzesza dorosłych. Prowadzący uzbroił rodziców w podstawową wiedzę na temat zjawiska narkomanii, roli rodziców i szkoły w przeciwdziałanie tej problematyki (jakże obecnej w aktualnej rzeczywistości) i wskazał kierunki ochrony dzieci. Znaczący nacisk położony został na pokazanie, że skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu i  zwalczaniu wszelkich patologii środowisk uczniowskich jest prowadzenie wzajemnej współpracy rodziców i szkoły a przede wszystkim, budowanie zdrowych i właściwych relacji wewnątrzrodzinnych.

Dziś o godzinie 10.45 nasi trenerzy zawitali w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego. Uczniowie klas piątych i szóstych zapoznawać się będą ze sposobami radzenia sobie z konfliktem w klasie a także pogłębią wiedzę na temat tolerancji.

SP 220

Fot. źródło sp 220

Rozpoczął się cykl zajęć warsztatowych w Zespole Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego znajdującej się przy ulicy Ożarowskiej 71 na warszawskiej Woli. Podczas nich uczniowie klasy pierwszej i drugiej połączyli ze sobą  dwa ważne elementy. Edukację nt zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol z ćwiczeniami i zabawą rozluźniającymi młodzieńcze emocje. Wystarczy spojrzeć na kilka poniższych slajdów a na usta ciśnie się teza, że w dobrym towarzystwie można połączyć przyjemne z pożytecznym.