Dzisiaj nastąpiła „powtórka” zajęć z wczorajszego dnia. Trenerzy kontynuowali warsztaty dla dzieci i młodzieży w tych samych placówkach oświatowych na Woli, w Śródmieściu i na Ochocie.

W 4 szkołach zawitali dziś przedstawiciele stowarzyszenia by przeprowadzić zajęcia z profilaktyki zachowań. Mając świadomość ostatnich tragicznych dla naszego narodu wydarzeń, trenerzy realizowali spotkania z dziećmi i młodzieżą z powagą dla zaistniałej sytuacji.
Warsztaty miały miejsce w SP 210 ul. Karmelicka, SP 26 ul. Miedziana, Gimnazjum 15 ul. Siemieńskiego oraz w Zespole Szkół Fotochemicznych przy ul. Spokojnej.

Identyfikowanie, analizowanie i szukanie właściwych rozwiązań klasowych problemów (ale nie tylko), to jedno z ćwiczeń z jakim pracowali uczniowie klasy trzeciej w Szkole Podstawowej nr 25 przy ulicy Grzybowskiej. Celami głównymi zajęć było stworzenie warunków do rozmowy wokół trudnych tematów związanych z relacjami w grupie, rozwiązywanie konfliktów i oczywiście integracja klasy.

Dziś w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola m.st. Warszawy odbyło się spotkanie dotyczące dotychczasowej realizacji programu profilaktyki. Wydział reprezentowała pani Barbara Panasiewicz, specjalista profilaktyki, mająca pieczę nad organizacjami pozarządowymi działającymi w dzielnicy. Z ramienia stowarzyszenia obecni byli Prezes Marek Biskupski i koordynator projektu Katarzyna Gałecka. Omawiano dotychczas przeprowadzone warsztaty z uczniami a także wprowadzono korekty do harmonogramu zajęć w terminach do końca roku szkolnego.
Takie spotkania są konstruktywne i dają możliwość realizatorom nieco innego spojrzenia na ich pracę.

Jak zwykle czas odpoczynku od nauki mija błyskawicznie. Dziś po świątecznej przerwie rozpoczęły się zajęcia z profilaktyki zachowań realizowane przez trenerów stowarzyszenia. „Na pierwszy ogień” poszli uczniowie klas drugich w Zespole Szkół nr 32 na warszawskiej Woli. Rzecz miała się o toksykomanii czyli skłonności młodego organizmu  do nadużywania substancji chemicznych, wywierających określony wpływ na psychikę człowieka.

Marek Biskupski

Czy media mogą prowokować młodzież do zachowań agresywnych? Co zrobić by reklamy i informacje nie emanowały falą negatywnych treści, kierowaną do młodego pokolenia? To tylko dwa z wielu zagadnień jakie poruszane były w Interwencji Extra POLSAT News z udziałem Marka Biskupskiego Prezesa naszego stowarzyszenia. Po prezentacji 10 minutowego reportażu ukazującego reklamy i informacje o treściach promujących niekoniecznie pozytywne zachowania młodych ludzi, w studio Polsat News przebiegała dyskusja, w której uczestniczył również przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Rozmawiano o wzajemnych relacjach policjant a młodzież, bunt młodego pokolenia jako sprzeciw wobec otaczającego świata, niska samoocena wchodzącego w nowe życie człowieka a chęć negatywnego zaistnienia w grupie rówieśniczej. Dotknięto problematyki czy dokonywać  modyfikacji i zaostrzania litery prawa a co za tym idzie odpowiedzialności karnej nieletnich, a także ogromnej roli nieuchronności kary.
Udział w programie ukazał, że nasz głos jako organizacji pozarządowej jest ważnym, bo reprezentującym instytucje na co dzień zajmujące się przeciwdziałaniem takim negatywnym zjawiskom.

Pobierz Interwencja Extra Polsat News

Wczoraj w stowarzyszeniu odbyło się spotkanie superwizyjne. Miało charakter podsumowania dotychczas prowadzonych w ramach podpisanych umów z Zarządami Dzielnic Warszawy warsztatów profilaktycznych w stołecznych placówkach oświatowych. Była więc analiza niektórych scenariuszy zajęć gdzie trenerzy nanosili swoje uwagi co do skuteczności ich oddziaływania jak i omawiano trudności z jakimi prowadzący spotykają się w szkołach. Przedstawiano również oczekiwania co do sposobu realizacji zajęć w drugiej turze po feriach. Na zakończenie spotkania wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia. Było twórczo i miło, a przecież o to chodzi w relacjach międzyludzkich.

W podstawówce przy ulicy Grzybowskiej i w zespole szkół przy Ożarowskiej odbyły się dziś ostatnie przedświąteczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. W kolejnych szkołach nasi trenerzy zawitają po wiosennych feriach, tj 7 kwietnia.

Dzieciaczki5 i 6 latki ze Szkoły Podstawowej nr 25 uczestniczyły dziś w zajęciach prowadzonych przez trenerki stowarzyszenia. Poprzez zabawę poruszano temat radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi  i złością. By spotkanie było atrakcyjne dla najmłodszych a jednocześnie skuteczne w swym przekazie, prowadzące stosowały różne metody dotarcia do milusińskich. Było więc czytanie krótkich historyjek, grupowe zabawy, odpowiadanie na pytania i dużo… uśmiechów na buziach!