Nasz akcent w ogólnopolskiej konferencji

„Służba zdrowia w walce z przemocą w rodzinie”, pod takim tytułem odbyła się w auli Centrum Dydaktycznego WUM ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów Medycyny. Pośród zaproszony prelegentów był przedstawiciel naszego stowarzyszenia. Pierwszy wykład miała Renata Durda, Kierownik Pogotowia  „Niebieska Linia” ukazująca rolę ośrodków pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, na podstawie pracy Pogotowia. Dalej głos zabrał Piotr Antoniak, psycholog Pogotowia „Niebieska Linia”, który wyjaśnił na czym polega specyfika kontaktu z dorosłą ofiarą przemocy w rodzinie. Pan Piotr Hartmann, lekarz w Klinice Pediatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim naświetlił jakie jest miejsce lekarza w zapobieganiu przemocy w rodzinie. Konferencję zakończył wykład przedstawiciela naszego stowarzyszenia Krzysztofa Nowaka, który opowiedział o dobrych i złych praktykach współpracy Policji i Służby Zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
Studenci, przyszli lekarze, uzbrojeni zostali w kompendium wiedzy nt. działań kilku służb i instytucji niosących pomoc osobom oświadczającym przemocy w rodzinie.