Profilaktyka zachowań w SP 2 Karczew

W drugiej połowie listopada jak co rok byliśmy aktywni ze swoją profilaktyką w SP 2 Karczew ul. Otwocka 13. Nasi Trenerzy Mariusz Chajęcki i Robert Szarf prowadzili warsztaty w klasach I, II, III i V gdzie tematyką były:
Budowanie relacji bez przemocy, Sposoby radzenia sobie z konfliktem bez przemocy, Wpływ smart fonów i urządzeń mobilnych na zachowania dzieci i młodzieży. Cyberprzemoc, jak zapobiegać z poziomu użytkownika. W załączeniu kilka fotek z zajęć. Warsztaty sfinansowane przez Urząd Gminy Karczew.